Mobirise

Erfgrond
Graad 7

 DOEL
Om by die Penkop en Drawwertjie:
1. 'n Liefde en respek vir ons land te kweek.

VEREISTES
Elke Penkop en Drawwertjie moet:
1. 'n Studie maak van die omgewing onder die volgende opskrifte:
 Grondsoorte.
 Plantegroei.
 Klimaat.
 Boerdery.
 Menslike bedrywighede. Mynbou, boerdery, nywerhede.

2. 'n Studie maak van 'n deel van ons land wat totaal van sy eie omgewing verskil, ook onder die opskrifte soos by vereiste 1.
3. Deelneem aan 'n bewaringsprojek.
4. Kennis maak met 'n organisasie wat optree in belang van ons land se grond en plantegroei byvoorbeeld landskapsontwikkeling of natuurbewaringsaksies.
5. Inligting bekom oor en besoek bring aan 'n instansie waar grondstowwe verwerk word, byvoorbeeld sementfabriek, myn, gruisgroef of steenmakery en ook op die bewaringsaspek van die omgewing let.
6. ʼn kaart van die land teken en die volgende daarop invul:
 drie bekende bergreekse.
 drie groot riviere.
 drie nasionale parke.
 drie botaniese tuine en/of drie erfenisterreine.

7. Foto’s of prente van die nasionale dier, blom, voël, boom en vis bestudeer en ʼn kort beskrywing van elkeen gee. 

Kampleier

Gawie Naude                     
083 479 5582
kampleier@spdw.co.za

Admin

Marietjie Bodenstein                    
083 721 0093                     
admin@spdw.co.za

Finansies

Marinda Gericke
082 884 1470
finansies@spdw.co.za