Mobirise

Varswater Hengel
Graad 6

DOEL
Om aan die Penkop en Drawwertjie:
1. Die verskil tussen gebruik (vir eie behoefte) en misbruik van natuurlike hulpbronne, te leer.
2. Die wonder van die skepping tuis te bring deur die natuur op ʼn besondere wyse te laat ervaar.
3. Geduld aan te leer.
4. Deur kennis ʼn liefde en waardering vir ons natuur te kweek.

VEREISTES
Die Penkop en Drawwertjie moet:
1. Gen. 1: 19-22 en ook Gen. 1 :25-30 lees en bespreek. Soek nog voorbeelde in die Bybel waar visse 'n rol speel.
2. Kennis opdoen van vier verskillende soorte visse, hul habitat en gewoontes.
3. In staat wees om minstens drie inheemse visse te identifiseer.
4. Kennis neem van twee uitheemse visse in ons waters, weet hoekom hulle aanvanklik ingevoer is en van watter nut of gevaar hulle vandag vir ons visse is.
5. Weet waar en waarom visse gemerk word.
6. Weet watter visse volgens grootte geskik is om te vang vir eet en watter liewer lewend teruggeplaas moet word. Gee redes hiervoor.
7. Tydens 'n bespreking kennis opdoen oor die verskillende hengelmetodes, hoekom verskillende metodes gebruik word en kan aflei watter metode geskik is vir bepaalde omstandighede.
 Kunsvlieghengel.
 Damhengel.
 Rivierhengel.
8. Kennis dra van die verskillende soorte hengelgerei vir verskillende hengelterreine.
9. Die volgende hengelgerei ken en dit met vertroue kan gebruik: Stokke, mikke, katrolle, soorte lyne, sinkers, hoeke, lynstroppe, draaiskakels, dobbertjies, aas, skepnette en bergnette.
10. Weet wanneer die hengelseisoene vir verskillende visse in sy omgewing is.
11. Weet hoekom permitte nodig is en wat die beperkings is. Waar moontlik teenwoordig wees as ʼn permit of ʼn lisensie uitgeneem word.
12. 'n Hengeluitstappie reël deur die volgende fasette in aanmerking te neem:
 regte hengelseisoen vir die vis wat gevang gaan word.
 weet wat is die beperkings wat die permit of lisensie bepaal.
 regte vangplek soek vir 'n bepaalde vissoort.
 hengelplek sinvol kan inrig.
13. 'n Praktiese hengelsessie van 'n nag en ʼn dag meemaak:
 hengelgerei self voorberei (hoek aansit, katrol gereedmaak, aas aansit, ingooi, sit of staanplek inrig).
 met naghengel kennis maak en dit ervaar.
 weet hoe om die vis te versorg (teruggooi of berg).
 moet die nodige knope aanleer en kan maak.  moet die hengelplek opruim voor vertrek.
14. Die vangs voorberei vir 'n maaltyd:
 die vis effektief en vinnig kan doodmaak.
 die vis skoonmaak en ingewande verwyder.
 die vis voorberei vir die verkose gaarmaakmetode.
 die gereg keurig voorsit.
 doen ʼn gebed voor die maaltyd. 

Kampleier

Gawie Naude                     
083 479 5582
kampleier@spdw.co.za

Admin

Ilvy van Tonder                    
082 419 0994                     
admin@spdw.co.za

Finansies

Marinda Gericke
082 884 1470
finansies@spdw.co.za