Mobirise

Waterbewustheid
Graad 7

DOEL
Om die Penkop en Drawwertjie:
1. Met 'n elementêre kennis van die ekostelsels om ons varswaterbronne toe te rus.
2. Te lei om ʼn liefde vir ons varswaterbronne te ontwikkel.
3. te lei tot die besef van die waarde van ons varswaterbronne.

VEREISTES
Die spesialisasie moet verkieslik by 'n dam aangebied word.
Elke Penkop en Drawwertjie moet saam met sy span:
1. Kennis maak met water:
 ʼn Lys maak van ons waterbronne en gee ʼn kort beskrywing van elkeen.
 drie Warmwaterbronne.
 drie Groot damme
 drie Groot bekende riviere
 Dui bogenoemde op ʼn kaart aan.

2. 'n Waterervaring beleef:
 'n Skuiling langs die water bou.
 Minstens een nag in die skuiling oornag.
 Die Suiderkruis in die sterrehemel soek en daarmee rigting bepaal.
 Een manier aanleer om water vir menslike gebruik in die veld te suiwer.

3. Ten opsigte van waterplante en -diere:
Die volgende identifiseer:
 minstens twee plante by die water
 minstens twee diere by die water
 minstens twee plante in die water
 minstens twee diere in die water.
 minstens drie voëls wat by binnelandse water voorkom.

4. Vasstel watter plante en/of diere indringers is wat die ekologie bedreig.

5. 'n Lys maak van die voëls wat by die dam opgemerk word.

6. Die gevare by water in die volgende gevalle kan identifiseer en in staat wees om te kan optree indien nodig:
 Onverantwoordelike waterspele.
 Voorwerpe in en om die dam wat beserings kan veroorsaak.
 Onveilige swemplekke.
 Besoedelde water en die oorsaak daarvan.

7. Ten opsigte van paraatheid by die water:
 Kennis opdoen van dryfhulpmiddels en die gebruik daarvan.
 Die korrekte kleredrag en toerusting vir 'n dag op die water bepaal.
 Kennis maak met maniere om sonbrand te voorkom sowel as maniere om dit te behandel.
 Minstens een lewensreddingstegniek bemeester.
 Weet wanneer en waar bilharzia voorkom, wat dit is en watter gevaar dit vir die mens inhou.

8. Stel vas watter bewaringsaksie hul toespits op die bewaring van ons binnelandse water.

9. Bou ʼn skaalmodel van ʼn bootjie of ʼn vlot.

10. Leer minstens drie liedjies aan wat oor water handel.

11. Soek ʼn Bybelverhaal waarin van varswater damme of mere vertel word.

12. Skryf vyf spreekwoorde of idiome neer wat oor water handel. 

Kampleier

Gawie Naude                     
083 479 5582
kampleier@spdw.co.za

Admin

Ilvy van Tonder                    
082 419 0994                     
admin@spdw.co.za

Finansies

Marinda Gericke
082 884 1470
finansies@spdw.co.za