Mobirise

Waterfiksheid
Graad 4

 DOEL Om aan die Penkop en Drawwertjie:
1. Die waarde van fiksheid in die water aan te leer.

VEREISTES
Die Penkop en Drawwertjie moet:
1. Die volgende praktiese oefeninge met sekerheid en selfvertroue uitvoer:
 sy asem vir 20 sekondes onder water ophou of 5 meter onderwater swem.
 vir 20 minute op ‘n binnebandvlot bly.
 vir 3 minute water trap.
 vir 30 minute aan ‘n balspel in die water deelneem.
 20 meter met gemak swem.
 ‘n item in ‘n drywende houer, 20 meter van die wal, gaan plaas.
 aan ‘n toutrekkompetisie in die vlakwater deelneem.
2. Weet watter gevare swemplekke inhou, onder andere in ‘n rivier, dam en die see.
3. Bewus wees van speletjies of optredes wat verkieslik vermy moet word as maats saam swem.
4. ‘n Maat uit die water kan red en aan wal bring.
5. Sy persoonlike besittings deur water, van middellyfdiepte, vir 25 meter dra en droog aflewer.
6. Die kinders moet reeds kan swem.

Kampleier

Gawie Naude                     
083 479 5582
kampleier@spdw.co.za

Admin

Ilvy van Tonder                    
082 419 0994                     
admin@spdw.co.za

Finansies

Marinda Gericke
082 884 1470
finansies@spdw.co.za