Mobirise

Varswater Dierekennis
Graad 5

DOEL Om die Penkop en Drawwertjie:
1. Bekend te stel aan die dierelewe in en om ons varswaterbronne.
2. ʼn Liefde en waardering vir die skepping te kweek.

VEREISTES
Die Penkop en Drawwertjie moet:
1. Die skeppingsverhaal in Genesis 1:25 - 30 lees en kortliks bespreek.
2. Alle diere in en om die water besigtig en bespreek.
3. DRIE uit die vyf groepe kies, die opdragte uitvoer en verslag lewer.

Insekte
Maak kennis met twee voorbeelde. Die studie word gedoen onder die volgende opskrifte:
 waar die insek voorkom.
 hoe lyk die habitat waarbinne hy leef.
 besondere kenmerke en sy bou.
 weet wat is sy waarde in die natuur.
 Klassifikasie.

Visse
Minstens vier varswatervisse op prente uitken:
 weet wat elkeen se groepnaam is.
 weet waar die betrokke visse voorkom en op ʼn kaart aandui.
 kennis dra van hul eetgewoontes.
 besondere kenmerke en sy bou.

Reptiele
Weet wat is die verskil tussen ʼn land- en waterreptiel:
 kennis maak met minstens twee waterreptiele
 die krokodil bestudeer onder die volgende opskrifte:
 sy habitat.
 sy vyande.
 sy voedsel en die wyse waarop hy dit bekom.
 sy voor- en nadeel vir die mens.
 sy voor- en nadeel vir die natuur.
 Klassifikasie.

Amfibieë
Maak kennis met ‘n amfibiese dier:
 weet wat is ‘n amfibiese dier en noem ‘n paar voorbeelde.
 weet hoe amfibieë en ander waterdiere van mekaar verskil.
 weet van die metamorfose wat hy ondergaan.
 sy habitat.
 sy vyande.
 sy voedsel en die wyse waarop hy dit bekom.
 sy voor- en nadeel vir die mens.
 sy voor- en nadeel vir die natuur.

Watervoëls
Vier watervoëls uitken:
 weet hoe water- en landvoëls se bou van mekaar verskil.
 kennis neem van die aanpassings van pote en bek by hul leefwyse.
 ʼn studie maak van een soort onder die volgende opskrifte:
 weet waar hy voorkom.
 vasstel of dit ʼn roof- of swemvoël is.
 weet wat sy broeigewoontes is.
 bewus wees van die voor- en nadele vir die natuur en die mens.

Soogdiere
Bespreek die seekoei as soogdier van ons varswater.
Gebruik die volgende as riglyn:
 die seekoei se habitat.
 daaglikse en sosiale gewoontes.
 sy eetgewoontes en spyskaart.
 sy vyande.
 die seekoei as gevaar vir die mens.
 die seekoei se nut in die natuur.
Neem kennis van nog 2 watersoogdiere. 

Kampleier

Gawie Naude                     
083 479 5582
kampleier@spdw.co.za

Admin

Marietjie Bodenstein                    
083 721 0093                     
admin@spdw.co.za

Finansies

Marinda Gericke
082 884 1470
finansies@spdw.co.za